logo
Adres

Stichting Vrienden van de Zonnehof Rozenstraat 26 8102 ZP RaalteBestuur

Voorzitter: Mw. Jonkman-Schulten ,
Penningmeester secre- taris: Mw. Scholten ,
Dhr. Jansen ,
Dhr. Scheepstra ,
Dhr. Lourenssen .


Secretariaat

Mw. Scholten
info@vriendenvandezonnehof.nl
Wie zijn we?


Steun
Voor kinderen met een verstandelijke beperking is soms extra steun nodig. Voor die nieuwe speelplek, vervoer met een aangepaste fiets, aangepast speelmateriaal etc. De stichting is 18 november 2013 opgericht en heeft de “goede doelen status” gekregen. De Stichting wordt bestuurd door onbezoldigde bestuurders. Al het beschikbare geld wordt besteed aan extra leermiddelen t.b.v. de ZMLK school de Zonnehof te Raalte.

Bezuinigingen

De vrienden van de Zonnehof is ontstaan in de tijd van bezuinigingen in het onderwijs. Doordat er steeds minder geld beschikbaar is voor extra leermiddelen hebben wij de noodzaak gezien om vriend te worden van de ZMLK school de Zonnehof om zo de leerlingen meer te kunnen bieden, zodat zij met deze middelen de mogelijkheid krijgen op een hoger niveau te komen.

Wat doen we zoal?

Besturen

Het bestuur komt een keer per kwartaal bijeen om te vergaderen. De vrienden hebben contact met de MR en de OR van de Zonnehof en de schoolleiding. Jaarlijks legt de Stichting in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag is ter inzage beschikbaar.

Plannen

Het bestuur werkt nauw samen met een team van de ZMLK de Zonnehof. Dit team fungeert als voorbereidingsgroep voor de voorbereiding en uitwerking van onderwerpen en thema’s.

Donaties

Met uw donatie steunt u de Stichting Vrienden van de Zonnehof. Bankrekeningnummer: IBAN; NL91 RABO 0147 6198 07               Omschrijf uw storting met uw naam en eventueel mailadres en Donatie vrienden van de zonnehof.

Goed doel

Graag willen wij onze donateurs bedanken voor hun bijdrage en stellen het op prijs als u uw gegevens bij uw donatie vermeld.                        De Stichting Vrienden van de Zonnehof heeft de ANBI-status. Giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting.

Waarom doen we dit?

De Stichting stelt zich ten doel: Geld inzamelen om extra ( niet gesubsidieerde) middelen te kunnen aanschaffen voor de school ZMLK de Zonnehof te Raalte.

Nieuwe Schommels

De oude schommels hebben hun langste tijd gehad. We willen graag dat ook de allerkleinsten veilig kunnen schommelen

School-reisje

Het reizen met kinderen met een beperking is vaak erg lastig. Maar da laat niet onverlet, dat zij ook graag "met schoolreisje" gaan.

Nieuwe keuken

Met het nieuwe restaurant willen we ook graag dat de kinderen met moderne keukenhulpen leren werken.

Frequently Asked Questions

Waarom kan de school deze activiteiten zelf niet bekostigen?

De school heeft maar een beperkt budget en voor kinderen met een verstandelijke beperking is soms extra steun nodig. Voor die nieuwe speelplek, vervoer met een aangepaste fiets, aangepast speelmateriaal etc.

Wie bepaalt wat er aangeschaft moet worden?

De schoolleiding in samenwerking met het team,de MR en OR bepalen welke activiteiten of toestellen het meest nodig zijn.

Heb ik als "vriend" ook inspraak?

Uiteraard kunt u ten alle tijde ons laten weten welk toestel of activiteit u van belang acht.

Haalt de stichting ook op andere wijze geld op?

De geldmiddelen van de Stichting kunnen o.a. bestaan uit: Een jaarlijks subsidiebedrag, andere subsidies, schenkingen, donaties, erfstellingen, toevallige baten ,.e.d.

Contact

Het bestuur van Stichting hoopt dat u geïnteresseerd bent geraakt voor het werk wat wij doen. Ter ondersteuning van onze projecten bestaat de mogelijkheid dat u zich inschrijft als vriend van de Stichting. Door vriend te worden ondersteunt u de Stichting financieel met een bedrag dat door u zelf te bepalen is. Hoe wordt u vriend? Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier downloaden:
Aanmeldingsformulier
Na invulling kunt u het formulier insturen naar info@vriendenvandezonnehof.nl

OverijsselProvincie:
RaaltePlaats:
info@zonnehof.nl


Over De Zonnehof:

De Zonnehof is een onderwijsinstelling voor zeer moeilijk lerende kinderen in het SO en VSO.